Colonor  tilbyr bedrifter tilgang til sikre og ultraeffektive høy-ytelses databehandling (HPC) og co-location datasentremed de høyeste industristandarder, over hele Sør-Norge. 

HPC er grunnlaget for mange moderne vitenskapelige, industrielle og samfunnsmessige fremskritt. Banebrytende vitenskapelige funn og livskvaliteten for milliarder av menneskers er forbedret over hele verden gjennom data. I dag ser vi en eksponentiell vekst av størrelse og mengde data som organisasjoner må jobbe med. Colonor  tilbyr flere virksomheter tilgang til sikre og miljøvennlige HPC-datasentre med over 200 MW fornybar energi. Colonor  benytter en innovativ kjøleteknologi som gir et ultraeffektiveffektforbruk med en PUE-verdi under 1,2 med forskjellige typer applikasjoner og arbeidsmengder. For å sette dette i perspektiv, er dette like effektivt som datasentre skreddersydd for spesifikke applikasjoner av verdens største IT-selskaper. 

HPC representerer en av pilarene i vår moderne livsstil, som brukes i forskning, kunstig intelligens eller media og underholdning. Colonor tilbyr innovative løsninger for sikre, ultraeffektive HPC-datasentre for samlokalisering av bedrifter, med minst miljøpåvirkning. 

– Valinor