Enlight sin kjernevirksomhet er å sikre finansiering av innovative forsknings- og utviklingsprosjekter for norske vekstselskaper. Enlight er spesialiserte innenfor innovasjonsrådgivning og er eksperter på å optimalisere kombinasjonen mellom offentlige virkemidler og egenkapital.   

 

Enlight er et av Norges ledende selskap innen innovasjonsrådgivning med avdelinger i Stavanger, Oslo, Trondheim og Hamar. Selskapet bistår oppstartsbedrifter og etablerte selskap med å sikre finansiering av innovasjonsprosjekter, og å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell for skalering og vekstTeamet bak Enlight har lang erfaring med å ta selskap fra tidlig-fase til kommersialisering på nasjonalt og internasjonalt nivå. De har bred erfaring fra prosjektutvikling, finansiering, eksport og innovasjon på tvers av bransjer, og en sterk kombinasjon av teknisk og kommersiell kompetanse. Dette gir selskapet en unik innsikt i utfordringer og muligheter innen strategisk rådgivning og videre foredling av kundenes innovasjonspotensial. For at kundene skal kunne ha 100% fokus på gjennomføring, håndterer Enlight finansiell planlegging av prosjektet, utarbeidelse av søknad med nødvendig dokumentasjon, samt nødvendig rapportering i etterkant for å sikre maksimalt utbytte. Med en 100% suksessbasert forretningsmodell er Enlight involvert gjennom hele prosessen, fra idé til et velfinansiert og sluttrapportert prosjekt, som er klar for neste fase 

 

Enlight bistår nyskapende selskaper å løfte frem morgendagens løsninger. En strukturert foredling av innovative og konkurransedyktige løsninger er essensielt for å sikre finansiering og en bærekraftig forretningsmodell. Enlight er verdiskapende og kostnadsbesparende for tidligfase- og etablerte bedrifter som kan bidra til å oppnå en bærekraftig fremtid.  

 

– Valinor