Stifterne av SubC3D har over 20 års erfaring med å utvikle de beste metodene for ekstremt nøyaktig oppmåling under vann, og er pionerer innen feltet.

Det nye systemet, SubC Eyes, svarer på de mange utfordringene fiskeoppdrettere har knyttet til manglende oversikt over biomasse i produksjon. Den utfører målinger på et brøkdel av et sekund, og flere opptak settes sammen for å dekke større områder. Hvert opptak er arealdekkende og består flere millioner 3D punkter med nøyaktighet som deler millimeteren, og vil gi en full oversikt over hva som skjer i merden. Med å registrere informasjon som beregner fiskens volum kan fiskeartens vektøkning optimaliseres. Skader på fisk vil registreres og igangsette nødvendige tiltak for å sikre fiskevelferd. Systemet vil kunne stoppe foring til rett tid når systemet registrerer at fisken ikke spiser, samt benyttes til inspeksjon og målinger på merder, båter, forankring og andre installasjoner.

SubC3D tilbyr en unik kompetanse innen undervannsmeteorologi. SubC3D er en nødvendig brikke i puslespillet for å utløse det potensialet som ligger i de mange utfordringene knyttet til manglende oversikt over biomasse, for å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

Valinor