Taktum tilbyr løsninger for eiere med industri- og næringsbygg som forenkler prosessen med å høste solenergi på tak gjennom å tilpasse investeringsbehov og fasilitere et langsiktig partnerskap for eiere og strømbrukere.

I Norge er det mange nærings- og industribygg med tomme tak som kunne utnyttet arealet til å generere ren fornybar energi. Likevel er prosessen med å ta denne energikilden i bruk fremdeles i en tidlig fase, og veien fra ambisjon til realisering kan være unødvendig lang. Taktum sitt formål er å senke den finansielle inngangsterskelen, redusere risiko og sikre langsiktig lønnsomhet ved å etablere langvarige partnerskap med sine Norske kunder. Taktum bruker kvalitetsutstyr fra europeiske underleverandører som har lang erfaring med nord europeisk vær og klimaforhold. Valg av riktige komponenter er avgjørende for å maksimere anleggets levetid og produksjonseffektivitet. 

Solenergi er en av de hurtigst voksende kildene av ny energi på verdensbasis. Taktum tilbyr spisskompetanse og tilgang på ressurser som vil bidra til å akselerere tempoet i utbygging av solenergi på norske næringsbygg.

– Valinor