ViewPoint SEAFARM utvikler offshore anlegg for fiskeoppdrett basert på gjenbruk av eksisterende boreplattformer fra olje- og gassindustrien i den krevende Nordsjøen.

ViewPoint SEAFARM vil gjenbruke boreplattformer som er unik i oppdrettssammenheng, ettersom den har stor dekkskapasitet med bo-fasiliteter, kontrollrom og mulighet for forskningsstasjon. I Nordsjøen finnes det rundt hundre boreplattformer som skal skrotes eller nærmer seg slutten av sin levetid. En boreplattform som er planlagt til skroting kan gjenvinnes med en utnyttelsesgrad opp mot 60%. ViewPoint SEAFARM er å regne som full hybrid med vindkraft som primær energikilde. Merdene utvikles med krevende hav i tankene, og not-systemet tåler røffe forhold. Stasjonen vil også omfatte et behandlingssenter for lakselus. Den er foreløpig bassengtestet for å fungere ved Hs 11, mens den er estimert til Hs 15 i nedsenket tilstand.

ViewPoint benytter seg av uutnyttet potensiale ettersom deres teknologi muliggjør oppdrettsanlegg i nye havområder. Hs 8-11 åpner nye områder for Norske oppdrettsanlegg, og deres innovative løsning er verifisert til å fungere bra med Hs 11-15. På denne måten sikres en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

– Valinor