ViewPoint Spidercage utvikler offshore anlegg for fiskeoppdrett basert på eksisterende bølgekompenseringsteknologi fra olje- og gassindustrien i den krevende Nordsjøen.

Viewpoint Spidercage er gitt tilsagn om fire utviklingstillatelser til oppdrett av matfisk av fiskeridirektoratet. Hver av de fire tillatelsene har en maksimal begrensning på 780tonn biomasse. Oppdrettsanlegget benytter hiv-kompenseringsteknologi som i dag brukes på boreinstallasjoner, kraner og gangbroer i Nordsjøen. Den bølgekompenserte løsningen består av en flytende ytterstruktur som står mot bølgene, samt en innermerd som også er bølgekompensert og strukket fast i havbunnen med lodd. Viewpoint Spidercage åpner for fjernoperasjon fra landsentral som kan drifte flere enheter samtidig. Konseptet er et komplett anlegg som legger grunnlag for effektiv produksjon og økt fiskevelferd, samtidig som det er bassengtestet og verifisert for Hs 11.

ViewPoint Spidercage benytter seg av uutnyttet potensiale ettersom teknologien muliggjør oppdrettsanlegg i nye havområder. Hs 8-11 åpner nye områder for Norske oppdrettsanlegg, og deres innovative løsning er verifisert til å fungere bra med Hs 11. På denne måten sikres en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

– Valinor