ViewPoint utvikler to havbruksløsninger basert på eksisterende offshoreteknologi fra olje- og gassindustrien i den krevende Nordsjøen.

Viewpoint Seafarm er et offshore oppdrettsanlegg som kan gå lengst til havs av alle omsøkte prosjekter. Oppdrettsanlegget vil gjenbruke boreplattformer som er unik i oppdrettssammenheng, da den har stor dekkskapasitet med bo-fasiliteter, kontrollrom og mulighet for forskningsstasjon. Dette er å regne som full hybrid med vindkraft som primær energikilde. Merdene utvikles med krevende hav i tankene, og not-systemet tåler røffe forhold. Stasjonen vil også omfatte et behandlingssenter for lakselus. Den er foreløpig bassengtestet for å fungere ved Hs 11, mens den er estimert til Hs 15 i nedsenket tilstand.

Viewpoint Spidercage benytter hiv-kompenseringsteknologi som i dag brukes på boreinstallasjoner, kraner og gangbroer i Nordsjøen. Den hiv-kompenserte løsningen består av en flytende ytterstruktur som står mot bølgene, samt en innermerd som er hiv-kompensert og strukket fast i havbunn med lodd eller sugeanker. Viewpoint Spidercage åpner for fjernoperasjon fra landsentral som kan drifte flere enheter samtidig. Konseptet er et komplett anlegg som legger grunnlag for effektiv produksjon og økt fiskevelferd, samtidig som det er bassengtestet og verifisert for Hs 11.

ViewPoint benytter seg av uutnyttet potensiale ettersom deres teknologi muliggjør oppdrettsanlegg i nye havområder. Hs 8-11 åpner nye områder for oppdrettsanlegg, og deres innovative løsninger er verifisert til å fungere bra med Hs 11+. På denne måten sikres en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

Valinor