• News

Norsk Vind: unemployment has gone with the wind

  • Sector: Energy
  • Date: June 20, 2018

  • Company: Norsk Vind is Norway's largest private wind power company, that contributes to the electrification of industry, household, and transport.

For to år siden hadde Egersund landets høyeste arbeidsledighet. Den historiske utbyggingen av fornybar energi rundt landets vindkrafthovedstad Egersund, har vært svært delaktig i å snu den trenden.

Les mer om hvordan vindkraft skaper lokale arbeidsplasser i Egersund i artikkelen fra NORWEA here.