What we do

Vi skaper en bærekraftig arv

Valinor gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger. Med en fokusert og langsiktig portefølje innen fornybar energi, infrastruktur og havbruk, skapes nye synergier som akselererer utviklingen mot en bærekraftig fremtid. Sammen heier vi frem konkurransedyktige løsninger og hjelper hverandre på tvers av satsingsområder i motgang og medgang. Valinor bretter opp ermene. Innovative løsninger må skaleres for å oppnå en reell påvirkning på mennesker og planeten.

Valinor skaper en bærekraftig arv med å reinvestere 90 prosent av avkastningen i fornybar energi, infrastruktur og havbruk – for en bedre fremtid.

Innovasjon trenger fokusert kapital

Vi samarbeider med andre for å løfte frem innovative og konkurransedyktige løsninger.

Innovasjon trenger fokusert kapital

Vi samarbeider med andre for å løfte frem innovative og konkurransedyktige løsninger.

Vår investerings-filosofi

Hvilke klimaendringer som kommer i fremtiden er usikkert, men trendene er tydelige og dette gjør at vi må handle nå. Det krever investeringer som tar hensyn til planeten vår og oss som lever på den, samtidig som energibehovene dekkes på en effektiv måte.

For å møte dagens og morgendagens klimautfordringer trenger vi et enormt volum av fornybar energiproduksjon. I Europa er hele to tredjedeler av elektrisitets-produksjon fra ikke-fornybare kilder. Valinor henter inn tapt tid i klimakampen med sol- og vindkraftanlegg på land og på havet.

 

De underliggende strukturene som legger til rette for en effektiv og behagelig hverdag i dag, må forbedres for å sikre livskvalitet i en usikker fremtid. Videreutviklingen handler derfor om å satse på teknologi som svarer på samfunnets fremtidige utfordringer.

Valinor tror på en fremtid der infrastruktur må bli et bredere begrep for å kunne levere velstand – som digitalisering, elektrisk infrastruktur, mobilitet, materialbruk og produksjon. Valinor investerer i teknologi som skal hjelpe oss, gi oss nye muligheter, bygge tillit, føre mennesker sammen og danne grunnlaget for en velstående fremtid.

 

Klimaendringene gir allerede i dag utfordringer for matproduksjon på land på grunn av flom og lengre tørkeperioder. For å sikre en forutsigbar matproduksjon i en verden som vil få flere mennesker og bedre levestandard må havets potensial utnyttes på en bærekraftig måte.

Investeringer i innovative løsninger som åpner nye havområder for miljøvennlig matproduksjon, vil sikre det biologiske økosystemet og gi næringsrik mat til en stadig økende befolkning. Valinor er aktivt involvert i selskaper som utvikler lukkede anlegg, løsninger for gjenbruk av eksisterende infrastruktur og teknologi som åpner for off-shore oppdrettsanlegg. Havet er en viktig nøkkel for å sikre en bærekraftig arv.