About us

Om oss

Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter. Gjennom nøye utvalgte investeringer og aktivt eierskap har vi opparbeidet en portefølje med stort potensial innen fornybar energi, infrastruktur og havbruk.

Investeringene våre retter seg kompromissløst mot bærekraftige løsninger for å fremme vekst og synergier. Til sammen utgjør aktivitetene våre en satsing mot en morgendag vi alle ønsker å våkne opp til.

Historien vår

 • Valinor ble etablert som et holding-selskap for Norsk Vind AS

  TRE GENERASJONER BIDRO TIL BYGGINGEN AV FUNDAMENTET TIL NORSK VIND.
 • Norsk Vind Energi realiserer Høg-Jæren vindpark som generer kapital til Valinor

  Antall vindmøller: 32 Effekt: 73,6 MW Produksjon: Ca. 230 GWh, tilsvarer forbruket til 13000 husholdninger

 • Et historisk skifte for Valinor som gikk fra å være et holdingselskap til et investeringsselskap innen fornybar energi og infrastruktur

  Kapital fra landbasert vindkraft muliggjorde valinors første investering, ZAPTEC. Bildene er fra ZAPTEC og andre selskaper innen infrastruktur.

 • Året representerte et strategisk valg om å satse på havbruk

  Valinor har alltid hatt en visjon om å høste havet. FØRSTE INVESTERING VAR I ICON SYSTEMS FOR DERES OPPDRETTS-PLATTFORM; SALMATIC. Bildene er fra andre selskaper innen havbruk.

 • Selskapet endrer navn til Valinor. Navneendringen understøtter selskapets identitet og er bygget på «sammen står vi sterkere»

  Navnet Valinor kombinerer «Vali» som er inspirert av ordene «Value», «Validation» og «Valiancy» - verdi, verdsettelse og modighet, samt «nor» som viser et selskap som er stolt av og aktivt bruker sin norske opprinnelse i sin posisjonering. Valinor er verdidrevet i alle operasjoner og investeringer med et langsiktig fokus på en bærekraftig verden. Valinor verdsetter andre bedrifter og ser potensial for vekst og synergier mellom selskaper og satsingsområder. Valinor skal vise hvilke muligheter som finnes i en verden i endring. Logoen består av tre enkeltdeler formet som V. Disse representerer nøkkelordene «Value», «Validation» og Valiancy». Abstrakt skildres selskapets opprinnelse gjennom norske fjord og fjell. Tallet 3 ligger subtilt i logoen for å vise til selskapets tre satsingsområder energi, infrastruktur og havbruk. Logoens form skaper assosiasjoner til havbruk, vekst og samarbeid hvor ustabile elementer blir gjort stabile i fellesskap som står støtt på to ben — som skal vise vei mot en bærekraftig fremtid. Se hele porteføljen