About us

Om oss

Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter. Gjennom nøye utvalgte investeringer og aktivt eierskap har vi opparbeidet en portefølje med stort potensial innen fornybar energi, infrastruktur og havbruk.

Investeringene våre retter seg kompromissløst mot bærekraftige løsninger for å fremme vekst og synergier. Til sammen utgjør aktivitetene våre en satsing mot en morgendag vi alle ønsker å våkne opp til.

Historien vår

 • Valinor ble etablert som et holding-selskap for Norsk Vind Energi

  TRE GENERASJONER BIDRO TIL BYGGINGEN AV FUNDAMENTET TIL NORSK VIND ENERGI.
 • Norsk Vind Energi realiserer Høg-Jæren vindpark som generer kapital til Valinor

  Antall vindmøller: 32 Effekt: 73,6 MW Produksjon: Ca. 230 GWh, tilsvarer forbruket til 13000 husholdninger

 • Året representerte et historisk skifte da Valinor gikk fra å være et holdingselskap til et investeringsselskap innen fornybar energi og infrastruktur

  Kapital fra landbasert vindkraft muliggjorde valinors første investering, ZAPTEC. Bildene er fra ZAPTEC og andre selskaper i infrastruktur.

 • Året representerte et strategisk valg om å satse på havbruk

  Valinor har alltid hatt en visjon om å høste havet. FØRSTE INVESTERING VAR I ICON SYSTEMS FOR DERES OPPDRETTS-PLATTFORM; SALMATIC. Bildene er fra andre selskaper i havbruk.  

 • Selskapet ble omdøpt på Flor & Fjære sammen med ansatte og ektefeller i Valinor sin portefølje.

  Se hele porteføljen