• Fremhevet
  • Nyheter

1X: og Sunnaas Sykehus pionerer bruk av robotassistenten EVE i helsevesenet

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: desember 22, 2023

  • Selskap: 1X Technologies jobber kontinuerlig for å bygge den første virkelig masseproduserbare humanoide robotplattformen som hjelper mennesker leve bedre liv.

I 2019 startet Sunnaas Sykehus, Norges største spesialsykehus innen fysisk medisin og rehabilitering, et prosjekt for å teste 1Xs EVE-androide som assistent i helsevesenet. Prosjektet, kalt HIRO (Human Interactive Robotics for Healthcare), har utforsket hvordan androider kan assistere helsearbeidere i deres daglige oppgaver.

Sunnaas Sykehus har vurdert EVE sin effektivitet i reelle behandlingssituasjoner med sitt helsepersonell ved å sammenligne utførelsen av oppgaver med og uten EVEs bistand. «Ved å la EVE ta seg av enkle, ikke-medisinske oppgaver, fikk vårt personale mer tid til å fokusere på pasientpleie og bruke sin spesialkompetanse,» forteller Fredrik Warhuus, helsefagarbeider ved Sunnaas sykehus.

HIRO-prosjektet, som støttes av Forskningsrådet og inkluderer partnere som Sunnaas Sykehus, 1X-utviklere, Institutt for Energiteknikk (IFE) og Skien kommune, retter fokus både på robotassistentens funksjonalitet og på samspillet mellom roboter og mennesker i helsevesenet. «Målet vårt er å forstå helsepersonells perspektiv på å benytte en robotassistent, samt å identifisere hvilke oppgaver EVE kan utføre mest effektivt,» uttaler Bernt Øivind Børnich, daglig leder i 1X.