• Fremhevet
  • Nyheter

1X: revolusjonerer med autonome, visjon-baserte androider

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: februar 8, 2024

  • Selskap: 1X Technologies jobber kontinuerlig for å bygge den første virkelig masseproduserbare humanoide robotplattformen som hjelper mennesker leve bedre liv.

1X har tatt et stort skritt fremover i utviklingen av autonom teknologi for trygge og intelligente androider. «Målet vårt er å skape androider som etterligner den menneskelige formen for maksimal allsidighet. Vi realiserer dette ved å lære opp motoriske atferder fra bunnen av, ved hjelp av nevrale nettverk og visuell inndata,» forklarer Eric Jang, leder for KI i 1X.

1X har utgitt en demonstrasjonsvideo som viser et visjonsbasert nevralt nettverk som initierer handlinger med en frekvens på 10 Hz, noe som er sammenlignbart med menneskelige reaksjonshastigheter. Dette nettverket analyserer inndata og produserer nye handlinger ti ganger i sekundet, og gjør det mulig for androidene å reagere på endringer i sitt miljø i sanntid. Nettverket styrer alle aspekter av androidens bevegelser, inkludert kjøring, armer, gripefunksjon, kropp og hode. «Videoen er helt fri for fjernstyring, datagrafikk, klipp, hastighetsøkninger eller forhåndsinnstilte bevegelsesmønstre. Alt styres av nevrale nettverk,» forteller Jang.

For å trene maskinlæringsmodellene som ligger bak disse atferdene, har 1X samlet et mangfoldig datasett fra 30 EVE-roboter. Dette datasettet ble brukt til å utvikle en grunnleggende modell som forstår et bredt spekter av fysiske atferder. Modellen ble deretter finjustert for å tilpasse seg spesifikke oppgaver. «Denne tilnærmingen gjør det mulig for oss å raskt integrere nye ferdigheter med bare noen få minutters datainnsamling og trening,» sier Jang. 

Evnen til å raskt lære opp androidene til nye oppgaver fjerner begrensningene som tradisjonelt har vært knyttet til antall tilgjengelige AI-ingeniører. Dette skaper en ny grad av fleksibilitet i hva androidene kan tilby kundene. «Våre androidoperatører representerer fremtiden innen ‘Software 2.0’-ingeniørkunst, hvor de former robotenes kapabiliteter gjennom data, i stedet for å skrive kode,» konkluderer Jang.