• Fremhevet
  • Nyheter

Aquabio: får 10 millioner kroner i støtte for havinnovasjonsprosjekt

  • Sektor: Hav
  • Dato: desember 6, 2022

  • Selskap: Waive hjelper fiskeoppdretterne å se under overflaten for å avdekke de faktiske forholdene i sine fiskemerder.

Forskningsrådet tildeler Aquabio 10 millioner kroner i innovasjonsstøtte for optimalisering av fôringsstrategi basert på overvåkning med 3D-sonar. Forskningsrådets komite ga Aquabio full dekning i prosjektet, som ble årets største tildeling av innovasjonsprosjektene.

Multistrålesonaren er i utgangspunktet laget for militære formål, men Aquabio utnytter teknologien til å utvikle sin egen programvare til bruk i oppdrettsmerder. Målet med prosjektet er å utvikle programvare slik at sonaren skal kunne overvåke både fôrpelletsene og oppførselen til fisken. En del av prosjektet handler også om å kombinere visualiseringen og dataene fra sonaren med data fra andre sensorer. Målet er at oppdretterne skal hindre overfôring og underfôring, noe som igjen skal gi jevnere størrelse på fisken og mindre fôrspill.

I dag brukes blant annet kameraer til å overvåke fôringen, men de dekker ikke et like stort område som sonaren, forklarer Berit Heltne, markedssjef i Aquabio. Sonaren har mange stråler som gjør at den kan dekke store områder, hele vannvolumet i merden, som gjør at man ser helhetsbildet, avslutter Heltne.