• Fremhevet
  • Nyheter

Elinor Batteries: og SINTEF inngår strategisk batterisamarbeid

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: januar 16, 2023

  • Selskap: Elinor Batteries skal etablere batteriproduksjon basert på kjent teknologi i Orkland, Midt-Norge, som har stor tilgang på billig og ren fornybar energi.

Elinor Batteries og SINTEF inngår strategisk samarbeid om å lykkes med etableringen av storskala batteriproduksjon av bærekraftige og konkurransedyktige batterier i Trøndelag.

Samarbeidsavtalen innebærer at Elinor sikres de nødvendige ressursene som trengs innen forskning og utvikling (FoU) for å drive prosjektet framover. Det gjelder teknologiske aspekter i hele verdikjeden for batteriproduksjon, samt produksjonsteknologi, infrastruktur, ledelse, økonomi og samfunnsmessige aspekter.

Den globale batterikonkurransen er svært kunnskapsintensiv. Vi har investert betydelige midler i å ha verdensledende laboratorier for batteriproduksjon og ser fram til å jobbe med Elinor Batteries slik at de når sine industrielle mål, sier Alexandra Bech Gjørv, daglig leder i SINTEF. 

Dette er en svært viktig avtale for oss, etterom vi blir i stand til å starte produksjonen av såkalte A-prøver allerede på vårparten i år, sier Terje Andersen, daglig leder i Elinor Batteries. A-prøvene er avgjørende for å bli kvalifisert som leverandør i en verdikjede som lenge har vært preget av leveranser fra Asia, forklarer Andersen. Samarbeidet betyr også at Elinor Batteries ikke kommer til å etablere sin egen forskningslab på fabrikken, men kan prioritere selve produksjonen fra start.