• Fremhevet
  • Nyheter

Elinor Batteries: skal bygge batterifabrikk i Trøndelag

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: januar 12, 2023

  • Selskap: Elinor Batteries skal etablere batteriproduksjon basert på kjent teknologi i Orkland, Midt-Norge, som har stor tilgang på billig og ren fornybar energi.

Valinor har gått sammen med tidligere Morrow-direktør Terje Andersen for å etablere en ny batterifabrikk i Trøndelag. Allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries som blir liggende i Eiktyr industripark i Orkland kommune.

Elinor Batteries blir det første prosjektet som svarer direkte på regjeringens batteristrategi. Batterifabrikken kan gi flere tusen nye arbeidsplasser og vil utgjøre investeringer i milliardklassen. Den nye satsingen skal lokaliseres i Eiktyr Industripark i Orkland kommune, som har stor tilgang på ren fornybar kraft, som er billigere enn resten av landet og ikke minst resten av Europa. Lokalisert kun 40 kilometer fra Trondheim, gir dette også en nærhet til teknologimiljøer i verdensklasse og et stort, kompetent arbeidsmarked. Det finnes ingen andre steder i verden som er mer egnet for å produsere bærekraftige batterier enn Midt-Norge, sier Terje Andersen, daglig leder i Elinor Batteries.

I første omgang skal Elinor Batteries produsere batterier for stasjonær lagring av strøm. Elektrifiseringen av samfunnet gjør at behovet for batterier over hele verden øker for hver dag som går, forteller Andersen. Økt elektrifisering av samfunnet krever store batterier som forsterker kraftsystemet der kapasiteten er for lav og for å jevne ut svingninger i kraftprisen. Stasjonære batterier vil være spesielt egnet i kraftnett, boliger, næringsbygg, industri og ladeinfrastruktur, fordi batteriene har lengre levetid og er billigere å produsere. At EU skal gjøre seg mindre avhengige av batterier produsert i Asia, åpner også opp for et enda større marked i Europa forklarer Andersen.

Første byggetrinn påbegynnes allerede i 2024, og produksjonen fra første modul starter etter planen medio 2026. Den første modulen vil kreve investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Det planlegges tre moduler frem til 2030. Ved fullskala produksjon vil kapasiteten være på om lag 40 GWh.