• Fremhevet
  • Investering
  • Nyheter

Elleve: styrker innovasjonsmiljøet med Qbird

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: juli 1, 2021

  • Selskap: Elleve gir investorer, gründere og virksomheter mer kraft til å skape lønnsomme og mer bærekraftige strategier, produkter og tjenester.

Oppkjøpet av innovasjonsselskapet Qbird tilfører mer kompetanse, kapasitet og styrker teamet slik at Elleve blir enda bedre rustet til sikre finansiering og gjennomføring av utviklingsprosjekter.

Qbird styrker oss der vi vil være flinke, har en solid kundeportefølje og bidrar med verdiskapning fra dag en, sier Gard Ådne Kverneland, styreleder i Elleve.

Oppkjøpet av Qbird er en liten, men viktig transaksjon for fremtidig vekst. Elleve har på kort tid slått sammen fire selskaper til ett nytt tverrfaglig miljø med kompetanse innen innovasjons- og vekstprosesser, design- og kommunikasjonstjenester. Etter sammenslåingen blir det tilsammen 27 ansatte i selskapet som har ambisjoner om å vokse raskt både gjennom oppkjøp og nyansettelser.