• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: Facebook med historisk kraftkjøpsavtale

  • Sektor: Energi
  • Dato: mai 23, 2018

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Facebook har signert vindkraftavtale som omfatter 15 årig kjøp av all elektrisitet fra Bjerkreimsklyngen utviklet av Norsk Vind. Bjerkreimklyngen er lokalisert nær Stavanger. Om ikke lenge vil klyngen bestå av 70 Siemens 4,2 Mw vindturbiner og for en periode bli Norges største vindpark. Facebooks forpliktelse til å bli 100% fornybare I alle sine operasjoner globalt, så raskt som mulig, er hoved-driveren bak denne historiske nullutslipps avtalen.

Norsk Vind er prosjektutvikler og energiselskapet bak Bjerkreimklyngen, hvor de sammen med det tyske fornybar energiselskapet Luxcara, som er prosjektets investor, har forhandlet en energiavtale som omfatter Faceboks kjøp av 1 milliard kwt /år i 15 år. Norsk Vind er også byggeleder og skal drifte vindparken.

Når multinasjonale moderne selskap som Facebook og Google inngår store langsiktige kontrakter om kjøp av vindkraft, gir det verden et kraftfullt signal om at et viktig steg i retning av grønnere energiproduksjon og forbruk blir gjennomført. Det gir oss håp om at Parisavtalens klimamål kan nås ved at flest mulig selskaper forplikter seg til å bli 100% fornybarbasert, forteller daglig leder Per Ove Skorpen.