• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: er nominert til Fiskevelferdsprisen

  • Sektor: Hav
  • Dato: august 23, 2021

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

Onsdag 25. august under Aqua Nor deles Fiskevelferdsprisen ut for første gang, hvor FishGLOBE er en av kandidatene. Det er Fiskevelferdsforumet som står bak prisutdelingen, som representerer en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet. I samarbeid med tidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett ønsker Fiskevelferdsforumet dele informasjon om industrien og Fiskevelferdsprisen er ment til å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak for bedre fiskevelferd i settefisk- eller matfiskfasen. 

FishGLOBE-teknologien ble opprinnelig startet for å gi oppdrettslaks lengre tid i beskyttet miljø før den kom i åpne merder. Globen er i bunn og grunn et flytende «landbasert anlegg», sier Arne Berge, gründer av FishGLOBE. Dette gjør vi for å få bedre fiskehelse og fiskevelferd, ettersom fisken vil være mer beskyttet, slipper lusebehandlinger og er mer robust når den kommer ut i åpne merder, forklarer Berge.

Ved å oppdrette fisk i åpne merder fra 1 kg i stedet for 100 gram frem til slaktestørrelse, så tar produksjonen under ett år, forklarer Berge. Det betyr at selv om det er et år hvor produksjonen stanses i en periode mellom produksjonssykluser, er det mulig å gjennomføre en generasjon per år. Når fisken er klar til levering har FishGLOBE en unik patentert metode som ikke skader fisken. Ved å tette alle luker i Globen før vi setter på trykkluft, vil Globen heves i løpet av fire timer og all fisk fortrenges skånsomt ut gjennom en slange i bunnen og over i en brønnbåt, forklarer Berge. Det er ingen pumper eller noe som skader eller stresser fisken og vi kan tilføre nytt vann gjennom hele prosessen og ha kontroll på viktige parameter som blant annet oksygen, avslutter Berge.