• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: fikk besøk av fiskeri- og sjømatministeren

  • Sektor: Hav
  • Dato: juli 1, 2020

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

En delegasjon bestående av blant annet Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, statssekretær Trine Danielsen og ordfører Irene Heng Lauvsnes besøkte FishGLOBE i Lysefjorden. Selskapet har nå startet opp igjen med å ta imot besøkende i de flotte omgivelsene for å vise frem det patenterte lukkede anlegget i sjø med klar ambisjon om å finne flere kunder.

Vi har fått svært gode og konstruktive tilbakemeldinger fra flere oppdrettsselskaper og tar med oss dem i videre arbeid. Vi er styrket i troen at vi har et kommersielt produkt som kommer til å være en del av verdikjeden i årene som kommer, sier Tor Magne Madsen, salg og prosjektsjef i FishGLOBE. 

Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE, brukte også anledningen til å påpeke overfor Fiskeri- og sjømatministeren at det er et paradoks at selskapet må betale full konsesjonsavgift (150-200 mNOK for 1 MTB) når teknologien de bruker kan sammenlignes med teknologien som brukes på land som ikke har konsesjonsavgift i det hele tatt. Norge må bruke de naturgitte fortrinn vi har med rent vann og fjorder fra nord til sør til bærekraftig vekst i flyttende lukket oppdrettsteknologier, avslutter Hellestøl.