• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: fullfører sin første dellevering

  • Sektor: Hav
  • Dato: februar 15, 2023

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

På grunn av god vekst og økt tetthet gjennomførte FishGLOBE en vellykket delleveranse av 95 000 postsmolt fra Globe#2 og 57 000 postsmolt fra globe#1.

En av de unike egenskapene til globene er den patenterte måten de kan levere fisken. Ved å bruke et lite overtrykk inni, flyttes fisken skånsomt fra globene til brønnbåten gjennom en leveringsslange. Dette er FishGLOBE sin første dellevering av postsmolt, som var fornøyd med den vellykkede leveransen. 

Hele prosessen ble gjennomført i løpet av fire timer og viser globenes store fleksibilitet, samt ivaretakelsen av fiskevelferden, forteller Tor Magne Madsen, prosjekt og salgsdirektør i FishGLOBE. Vi er glade for at vi kan krysse av nok en hake over unike egenskaper ved globen. Dette gir de gjenværende fiskene i globene med god plass til å vokse frem til planlagt levering 1. april, avslutter Madsen.