• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: har gjennomført test av post-moltanlegget

  • Sektor: Hav
  • Dato: november 7, 2019

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

Arne Berge er gründeren bak idéen om å benytte trykksetting med luft utenfor et lukket oppdrettsanlegg til å gjøre at vannivået presses ned mot et rør i bunnen. Dette gjør at vannet og fisken tømmes uten bruk av pumper, forklarer Berge. Fisken glir ut gjennom røret i løpet av 2-3 timer.

Brønnbåten «Ronja Tind» ankom med 20 000 smolt fra Grieg Seafood sitt anlegg i Trosnavåg. Det å frakte fisk og levere den til et lukket anlegg er standard hyllevare som leveres av brønnbåtene. Det gikk veldig greit. Men leveransen fra globen til brønnbåten var det sentrale, å vise at det fungerer, sier Berge.

Forskere fra Norce og Universitetet i Bergen dokumenterte resultatet. Oksygennivået var bra hele tiden, og all fisken klarte seg godt forklarer Berge. Nå begynner kundene å ringe og komme på besøk, det er kjekt, sier han. Les hele artikkelen på fiskeribladet sine nettsider her.

 

https://www.facebook.com/FishGLOBEweb/videos/2571089066459990/