• Fremhevet

FishGLOBE: vinner Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift 2024

  • Sektor: Hav
  • Dato: mai 2, 2024

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

Spesialprisen er opprettet for nye, innovative industribedrifter i oppstartsfasen, som tør satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger, men ikke helt oppfyller kravene til hovedprisen enda.

«FishGLOBE har utviklet en fremtidsrettet og bærekraftig løsning for en av Norges viktigste næringer som i dag sliter med store miljøutfordringer,» skriver juryen i deres begrunnelse. «Bedriften har utviklet et lukket fiskeoppdrettsanlegg som hindrer rømming, eliminerer lakselus og løser forurensningsproblemene i tradisjonelt oppdrett. Anlegget er autonomt, styres og overvåkes fra land, er kostnadseffektivt, har lav energibruk og lav sårbarhet. Løsningen forbedrer fiskehelsen, bidrar til en nødvendig økning av matproduksjon fra havet og gir store miljøfordeler. Den utviklede løsningen er et godt eksempel på disruptiv innovasjon med teknologisk basis i leverandørklyngen i norsk sjømatsnæring, og produktet har et stort internasjonalt marked. Dette viser at Norge har en ledende teknologisk posisjon innen bærekraftig matproduksjon fra havet,» bemerker juryen.

Det var til slutt tre finalister i spesialprisen 2024: Norsk Tekstilgjenvinning, som arbeider for å oppnå «tekstil-til-tekstil»-gjenvinning av blandingstekstiler fra helse- og hotellnæringen. Nordic Batteries, som tar i bruk toppmoderne digitale verktøy og automatisering for å designe og produsere batterimoduler. FishGLOBE, som løser mange av oppdrettsbransjens største utfordringer knyttet til fiskevelferd, oppsamling av slam, rømning og lakselus gjennom et flytende lukket oppdrettsanlegg.