• Fremhevet
  • Investering

Heaten: sikrer 60 millioner for videre vekst

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: januar 20, 2022

  • Selskap: Heaten utvikler og produserer megawatt-skala industrielle varmepumper med svært høye temperaturer, som kan gjenvinne varme som tradisjonelt går tapt i prosesser til ulike industrielle kunder.

Heaten signerte nylig en investeringsavtale på 60 millioner kroner med Azolla Ventures, Nysnø Klimainvesteringer og Shell Ventures, som skal brukes til å ta de første veldig-høy-temperatur varmepumpene ut til industrielle kunder, samt sikre Heaten’s kommersialiseringsstrategi.

Heaten har utviklet en banebrytende teknologi som bringer industrielle høytemperatur varmepumper til markedet på et viktig tidspunkt for verdens klima, sier Amy Duffuor, partner i Azolla Ventures. Det er helt avgjørende å få til en dekarbonisering av tungindustrien, og vi er ekstremt stolte over å investere i Heaten sammen med serie A-medinvestorene Nysnø og Shell Ventures, avslutter Duffour.

Heatens produkter har en todelt positiv verdi, forteller Jean Baptiste Curien, Investeringsansvarlig i Nysnø. For det første nyttiggjør de en enorm energiressurs – industriell spillvarme – og for det andre gir de mulighet for elektrifisering av varmeforsyningen til tunge industrisektorer globalt. Heatens produkter har et enormt potensial for å redusere klimagassutslipp der det er vanskeligst å gjøre det. Ved å investere i Heaten ønsker vi å bidra til en raskere dekarbonisering av industriell sektor, avslutter Curien.

Heaten har en svært overbevisende løsning med deres store industrielle veldig-høy-temperatur varmepumper, som er svært effektive over et bredt spekter av forskjellige driftsforhold, forklarer Peter van Giessel, investeringsdirektør i Shell Ventures. Dette gjør varmepumpene deres svært attraktive for industrikunder som har tilgjengelig spillvarme da den gjenvinner denne energien og reduserer deres energifotavtrykk. Shell jobber med mange industrielle kunder i flere sektorer for å hjelpe dem med dekarbonisering, og vi ser frem til å samarbeide med Heaten-teamet for å akselerere deres teknologi, avslutter Giessel.

Vi er stolte over å få disse respektere partnerne med som våre investorer, og ønsker deres langsiktige engasjement for Heaten’s suksess velkommen, sier Dr. Peter Paul Breithaupt, Administrerende Direktør i Heaten. Vi deler visjonen om at varmepumper spiller en avgjørende rolle i å levere varmeenergi til industrien, forklarer Breithaupt. Heatens varmepumpe er designet for å være modulær og i stand til å tilfredsstille industrielle varmebehov i MW skala samt levere temperatur på opp til 165 °C. Vår skalerbare høy-temperatur varmepumpeteknologi vil gi våre kunder muligheten til å akselerer overgangen til rene, pålitelige og effektive industrielle oppvarmingsprosesser, avslutter Breithaupt.

I 2021 gikk Valinor inn som såkornsinvestor med 20 millioner kroner og er i dag den største aksjonæren i Heaten AS.