• Fremhevet
  • Nyheter

Heimdall Power: signerer kontrakt med BKK for å drive kraftnettet smartere

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mars 21, 2023

Heimdall Power er glade for å kunne annonsere signering av en kontrakt med BKK, et av Norges største nettselskaper. BKK opererer i Bergen og omkringliggende kommuner på vestlandet. Med om lag 260 000 kunder leverer selskapet strøm til mer enn 450 000 mennesker hver dag.

BKK sitt driftsområde opplever allerede flere problemer på grunn av et tungt belastet nett, en situasjon som etter alt å dømme vil øke i alvorlighet i årene som kommer. Ved å utnytte potensialet i dynamisk linjekapasitet (DLR) levert av Heimdall Power, vil BKK nå kunne øke overføringskapasiteten i kritiske deler av deres nett på en enkel, rask og kostnadseffektiv måte. Fremover vil løsningene levert av Heimdall Power bidra til å gjøre BKKs nettverk mer robust, motstandsdyktig og klart til å møte kravene fra fremtiden.

Dette prosjektet vil være et nytt flott eksempel på potensialet for kapasitetsøkning som tilbys av vår teknologi for dynamisk linjekapasitet, forteller Jørgen Festervoll, daglig leder i Heimdall Power.