• Fremhevet
  • Nyheter

Heimdall Power: signerer kontrakt med Glitre Energi Nett for å monitorere ising på kraftledninger

  • Dato: november 8, 2022

Heimdall Power er glade for å kunne annonsere signering av en kontrakt med Glitre Energi Nett. Heimdall Power sine Neuroner skal brukes til å forhindre feil og redusere risiko og driftskostnader knyttet til ising på kraftledninger.

I vintersesongen kan islast som bygger seg opp på kraftledninger forårsake betydelige skader, lange driftsstans og betydelige reparasjonskostnader. For bare noen år tilbake forårsaket omfattende ising havari på en av Glitre Energis kraftledninger. Med denne kostbare erfaringen friskt i minne, ser Glitre Energi nå etter nye teknologiske løsninger for å hindre at slike hendelser gjentar seg.

Frem til nå har denne typen overvåking blitt gjort manuelt, som innebærer at operatører har reist jevnlig frem og tilbake for å observere linjestatusen med egne øyne. Fremover vil Glitre Energi nå kunne slippe denne tidkrevende og kostbare måten å overvåke på. Heimdall Power sin løsning vil tilby en presis overvåking, håndtering, vibrasjonsdata og prediksjon av islast. Først og fremst håper vi at neuronene vil redusere vårt behov for å sende folk manuelt opp og ned for å overvåke ising, sier Ole Kristian Oftebro, prosjektleder i Glitre Energi. Dette kan bidra til både redusert risiko og gi oss større driftssikkerhet. Videre håper vi også at bruken av disse løsningene kan bidra til å forlenge linjens levetid, avslutter Oftebro.

Heimdall Power har laget en ny versjon av sitt Neuron, som også muliggjør drift på strømløse linjer. Dette er en fordel ettersom strømløse linjer er enda mer utsatt for ising sammenlignet med en linje med strøm, der den aktive strømmen smelter bort isen på linja. Med de nye neuronene installert vil Glitre Energi få beskjed om når de skal sette strøm på sine linjer i kortere perioder, for å unngå omfattende ising som til slutt kan føre til feil.