• Fremhevet
  • Nyheter

Heimdall Power: skal levere det største prosjektet for Dynamisk Linjerating (DLR) i USA for Great River Energy

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mars 20, 2024

Great River Energy skal installere 52 av Heimdall Power sine Neuroner som vil bli det største prosjektet for dynamisk linjerating (DLR)  i USA så langt. DLR er en løsning som kombinerer software og fysiske sensorer for sanntid kapasitetsovervåking og prediksjon for nettselskaper.  

Bestillingen kommer etter et vellykket pilotprosjekt som resulterte i hele 42,8% potensiell økning i overføringskapasiteten på en av Great River Energy sine nøkkel-linjer. «Denne teknologien vil hjelpe oss med å løse opp i nettbelastning og oppnå ekstra overføringskapasitet fra vår eksisterende infrastruktur», sier Priti Patel, visepresident for nettutvikling i Great River Energy.

Great River Energy forsyner i dag 1,7 millioner mennesker med strøm i Minnesota, USA. Overgangen fra statisk sesongmessig linjerating til dynamisk linjerating vil sikre GRE mer tilgjengelig nettkapasitet, samt hjelpe dem å øke deres operasjonelle effektivitet,» sier Jørgen Festervoll, daglig leder i Heimdall Power.