• Fremhevet
  • Nyheter

Kyoto Group: gjennomførte en vellykket driftstest av varmebatteriet HeatCube

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: august 15, 2023

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Kyoto Group har gjennomført en vellykket driftstest av deres varmebatteri, Heatcube, installert i Norbis Park ved Nordjylland kraftverk i Danmark.

Selskapet har nå en vellykket demonstrasjon av operabiliteten til Heatcube og varmebatteriets evne til å fungere som et varmelagringssystem ved å absorbere strøm fra strømnettet, lagre termisk energi i smeltet salt og levere varme til fjernvarmesystemet. Driftstesten bekrefter den integrerte funksjonaliteten til strømvarmeren, sirkulasjon av salt, varmesporing, dampgenerator, luftsystem, salttømmingssystem, samt alle sikkerhetsfunksjoner slik at Heatcube nå er satt i drift.

Denne prestasjonen viser effektiviteten av vår teknologi og legger grunnlaget for en fremtid der industriell prosessvarme kommer fra ren fornybar elektrisitet, sier Camilla Nilsson, administrerende direktør i Kyoto Group. Tiden for at industrien kan dekarbonisere er endelig her, og vi er stolte av å lede mot en grønnere og mer velstående fremtid. Jeg vil gjerne uttrykke min oppriktige takknemlighet til vår prosjektleder Agnieszka Sledz og hennes team for den vellykkede installasjonen og igangsettelsen av Heatcube, samt til Nordjyllandsværket for det ekstraordinære samarbeidet.