• Fremhevet
  • Investering

Kyoto Group: inngår strategisk investeringsavtale med Iberdrola og Spirax-Sarco Engineering

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: juni 22, 2023

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Iberdrola, Europas største strømleverandør etter markedsverdi, og Spirax-Sarco Engineering, en verdensledende spesialist innen termisk energistyring, blir strategiske investorer og kommersielle partnere i Kyoto Group. Målet er å akselerere avkarboniseringen av industriell prosessvarme med Kyoto Group sitt varmebatteri som heter Heatcube.

Dette er en fantastisk anerkjennelse, forteller Camilla Nilsson, daglig leder i Kyoto Group. To av de mest kompetente selskapene innen vår industri har gjort en grundig gjennomgang av teknologiene og vil gå inn med kapital og legge sine planer, markedsadgang og troverdighet bak kommersialiseringen av varmebatteriet Heatcube, avslutter Nilsson. 

Iberdrola vil investere 35,1 MNOK i bytte for en eierandel på 12,8 prosent i Kyoto Group sin utstedte aksjekapital, mens Spirax-Sarco Engineering vil investere 41,0 MNOK i bytte for en eierandel på 15 prosent. Lagring er en av de store utfordringene i energiomstillingen, forteller Fernando Mateo, global leder for Industriell Dekarbonisering i Iberdrola. Samarbeidet med den norske gruppen være nøkkelen til vår strategi om å avkarbonisere økonomien gjennom elektrifisering, avslutter Mateo.

Samarbeidsavtalen med Spirax-Sarco Engineering omfatter kommersiell og teknologisk utvikling av elektriske varmevekslere for eksisterende og fremtidige generasjoner av Heatcube, med muligheten for å utvide samarbeidet til andre nøkkelteknologier.

Camilla Nilsson (daglig leder), Håvard Haukedal (finansdirektør), og Bjarke Buchbjerg (teknologidirektør) i Kyoto Group vil avholde et foredrag om det strategiske samarbeidet 27 juni kl 14:00. Link til foredraget: https://www.kyotogroup.no/live-update-june-2023-live-stream