• Fremhevet
  • Investering

Kyoto Group: Sikrer internfinansiering for akselerert utrulling av termiske batterier

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mars 15, 2024

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Kyoto Group har gjennomført en vellykket rettet emisjon på 39 millioner med eksisterende aksjonærer som Spirax-Sarco, Iberdrola og Klaveness Marine. Denne kapitalinnhentingen er spesielt rettet mot å akselerere installasjonene av selskapets termiske batterier, kjent som ‘Heatcubes’. «Med dette tar vi nok et skritt i vår finansieringsplan og styrker balansen for å utføre kommende kontrakter,» sier Camilla Nilsson, daglig leder i Kyoto Group.

Inntektene fra emisjonen vil støtte selskapets likviditetsbehov, inkludert forhåndsbestilling av komponenter med lang ledetid for produksjon av ‘Heatcubes’, styrking av prosjektgjennomføringsevner, fortsatt markedsekspansjon og generelle bedriftsformål. Kyoto fortsetter sine initiativer i henhold til den langsiktige finansieringsplanen som tidligere er kommunisert til markedet, for å sikre en tilstrekkelig portefølje av finansieringsalternativer og fremme ytterligere vekst og ekspansjon i markedet.

Totalt vil 2,297,187 nye aksjer bli utstedt til en tegningspris på 17 NOK per aksje, noe som samler bruttoinntekter på omtrent 39 millioner NOK. Tegningsprisen er basert på den omtrentlige volumvektede gjennomsnittsprisen som er handlet i selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo i perioden fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023. «Vi er takknemlige for den sterke støtten vist av våre profesjonelle aksjonærer, som kjenner oss godt og ser det kommersielle potensialet i Kyoto sin teknologi,» avslutter Nilsson.