• Fremhevet
  • Nyheter

Kyoto: har driftet pilotanlegget i et halvt år

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: desember 21, 2020

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Juni 2020 ferdigstilte Kyoto sitt pilotanlegg HeatCube i samarbeid med Vardar Varme og Treklyngen. Pilotanlegget har nå driftet et eksternt sirkulasjonssystem i et halvt år og selskapet har nådd flere av sine første milepæler. HeatCube viser at vi kan drifte det eksterne sirkulasjonssystemet mellom flere tanker, samt styre retningen av saltet via pumper og ventiler, forteller Christian Blom, operasjonsleder i Kyoto.

Pilotanlegget har til nå testet en kapasitet på 60kWh med 18 kW effekt på lader i den gamle verkstedhallen til Treklyngen. I 2021 skal HeatCube få utvidet kapasitet og effekt på utladning. Systemet er laget for en kapasitet på 2000kWh og 1000kW effekt, som illustrerer hvor godt systemet skalerer i størrelse. Kontrollsystemet til HeatCube er også under utvikling og vil fullautomatiseres før den tilknyttes Vardar Varmes fjernvarmenett, forteller Blom.

I dag brukes 74% av det industrielle energiforbruket til termisk energi, hvorav 90% er basert på fossilt brensel. Målet er at HeatCube vil kunne kjøpe fornybar energi når den er billig og tilgjengelig via lys og vind, og lagre termisk energi til industrien trenger det. På denne måten vil Kyoto tilby et bærekraftig alternativ til industriens nåværende avhengighet til kull og gass.