• Fremhevet
  • Investering
  • Nyheter

Norsk Vind: kjøper Måkaknuten vindkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: desember 8, 2016

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Lyse og Norsk Vind inngår avtale om overdragelse av Måkaknuten vindkraftverk (66MW), lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Måkaknuten vindkraftverk fikk konsesjon i 2012 og er en del av Bjerkreimsklyngen. Norsk Vind er den største eieren i Bjerkreimsklyngen med vindprosjektene Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet.

Norsk Vind planlegger å utvikle og bygge Måkaknuten Vindkraftverk sammen med resten av parkene de eier i området. Forventet byggestart er i annen halvdel av 2017. Norsk Vind vil med dette styrke sin posisjon som Norges største privateide vindkraftutbygger.

Avtalen innebærer en overgangsperiode der Norsk Vind og Lyse vil jobbe sammen om den videre utviklingen av prosjektet.