• Nyheter

Norsk Vind: nå bygges Egersund vindkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: juni 8, 2016

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Egersund vindkraftverk er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, om lag 5-8 kilometer øst for Egersund by.

Hele prosjektet skal være komplett innen utgangen av 2017. Egersund vindkraftverk består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, og får en installert effekt 112,2 MW.

Årlig produksjon vil ligge på ca. 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander. Egersund vindkraftverk kommer til å koste rundt 1,2 milliarder kroner.