• Fremhevet
  • Nyheter

Norcable: har produsert over 1000 km med kabler

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: oktober 25, 2019

  • Selskap: Norcable produserer kabler og kraftlinjer med bærekraftig råstoff og ren vannkraft på Vestkysten av Norge. Selskapets standpunkt på resirkulering og bærekraft gjør at Norcable leverer kabler med ekstremt lavt karbon-fotavtrykk.

Norcable har nådd en milepæl på over 100 mil produsert kabel, hvor eksport til fornybar energiprosjekter står for de største leveransene siden selskapets etablering i 2017.

Flere kraftselskap får øynene opp for aluminium laget med vannkraft, for når man tar med miljøregnskapet i betraktning kan Norcable konkurrere på pris og gjøre norsk aluminium konkurransedyktig internasjonalt sier Bengt Haugland, daglig leder i Norcable.

Norcable er lokalisert på Karmøy, med Europas største aluminiumsprodusent, Hydro Aluminium, som nærmeste nabo. Med ren aluminium og vannkraft produserer vi kabler og kraftlinjer med ekstremt lavt karbon-fotavtrykk sammenlignet med våre konkurrenter i andre land som er avhengige av fossile energikilder, avslutter Haugland.