• Fremhevet
  • Nyheter

Norcable: har produsert over 2000 km med kabler

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mai 22, 2020

Norcable har nådd en milepæl på 2000 km produsert kabel, hvor store deler av leveransene siste året har gått til eksport for vind- og solparker i land som Hellas, Frankrike, Tyskland, Spania og Belgia.

Digitalisering og helt nye maskiner gjør produksjonen svært effektiv, og kan gjøres med langt færre folk enn på den gamle fabrikken, eller hos konkurrentene ute i Europa, forteller Bengt Haugland, daglig leder i Norcable.
 
Vi har posisjonert oss som en stabil leverandør av kvalitetsprodukter laget av ren aluminium og vannkraft, og vurderer nå å øke produksjonskapasiteten ytterligere for å imøtekomme en stadig økende etterspørsel innen bygging av nye kraftlinjer, både på land og til sjøs, avslutter Haugland.