• Fremhevet
  • Nyheter

Norcable: sikret kontrakt med Statnett

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mai 26, 2019

  • Selskap: Norcable produserer kabler og kraftlinjer med bærekraftig råstoff og ren vannkraft på Vestkysten av Norge. Selskapets standpunkt på resirkulering og bærekraft gjør at Norcable leverer kabler med ekstremt lavt karbon-fotavtrykk.

Norcable har til nå levert mye kabel til eksportmarkedet, men sikret nylig sin første kontrakt med Statnett. 18 kilometer lange høyspentlinjer skal installeres i nye 420 kilovolts linjer med luftspenn over Langfjorden i Møre og Romsdal.

Det siste året har vi begynt å ta inn miljøkrav som tildelingskriterium, som betyr at vi premierer de leverandørene som har lite klimaavtrykk. Vi ser på hele verdikjeden fra råvarer, produksjon, transport og leveringssted, sier Tor Solberg, kategorileder for anskaffelser i Statnett.

At vår bærekraftige produksjon av strømkabler gir selskapet et stort fortrinn i et voksende marked er et viktig gjennombrudd for hjemmemarkedet, ettersom vi vil konkurrere med kabler fra kullkraftbasert produksjon, forteller Bengt Haugland, daglig leder i Norcable.