• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk e-Fuel: velger Paul Wurth (SMS group) for gjennomføring av FEED-studie for e-Fuel fabrikk

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: desember 20, 2023

  • Selskap: Norsk e-Fuel er et Europeisk Consortium med hovedkontor i Oslo, som jobber for å fremme nye Power-to-Liquid prosjekter i Norge og i Europa.

Norsk e-Fuel velger SMS group, et datterselskap av Paul Wurth, til ingeniørarbeid og design til en av verdens første industrielle e-Fuel-produksjonsanlegg i Mosjøen.

Basert på en integrert og innovativ teknologiløsning levert av Paul Wurth (SMS Group) og Axens, vil det norske prosjektutviklingsselskapet Norsk e-Fuel omdanne vann og CO2 til fornybart, syntetisk drivstoff (e-fuel) til luftfartsindustrien. «Vi er glade for å styrke vårt team av teknologipartnere med slike anerkjente eksperter på området,» sier Karl Hauptmeier, daglig leder i Norsk e-Fuel.

Designet er optimalisert for å bruke mindre energi og gjør prosessen mer miljøvennlig. «Den perfekte integrasjonen mellom vår RWGS-teknologi, utviklet i samarbeid med Paul Wurth, og vår Gasel®-teknologi åpner opp for en konkurransedyktig e-Fuel-løsning klar til å støtte de ambisiøse produksjonsnivåene av SAF som kreves i Europa,» forteller Jean Sentenac, daglig leder i Axens.