• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk e-Fuel: inngår strategisk partnerskap med Norwegian for bærekraftig flydrivstoff

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: april 25, 2023

  • Selskap: Norsk e-Fuel er et Europeisk Consortium med hovedkontor i Oslo, som jobber for å fremme nye Power-to-Liquid prosjekter i Norge og i Europa.

Norwegian, norges største flyselskap og en av Europas ledende lavprisoperatører, har signert en strategisk partnerskapsavtale med Norsk e-Fuel. Ambisjonen er å sikre langsiktig kjøp av bærekraftig flydrivstoff (SAF) og en eierandel i selskapet.

Partnerskapet med Norsk e-Fuel er en milepæl for Norwegian, men også en milepæl for norsk luftfart, sier Geir Karlsen, daglig leder i Norwegian. Det hjelper oss med å komme nærmere løftene vi har gitt våre kunder. Vi ønsker å gjøre det mulig for alle å fly bærekraftig, konkluderer Karlsen.

Partnerskapet vil bidra til å fremskynde produksjonen og tilgjengeligheten av SAF til fordel for en mer bærekraftig luftfartsindustri. Målet er å starte produksjonen av e-drivstoff i Mosjøen i Nord-Norge så tidlig som i 2026. Partnerskapet med Norsk e-Fuel er anslått å sikre omtrent 20 prosent av Norwegians totale etterspørsel etter SAF frem til 2030. I tillegg vil Norwegian investere over 50 millioner kroner for en minoritetsandel i selskapet.

I dag annonserer vi et partnerskap som vil ta en ledende rolle i overgangen til bærekraftig luftfart, sier Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktør i Norsk e-Fuel. Dette er ganske unikt. Med sine ambisjoner om å redusere CO2-utslipp, er Norwegian en rollemodell for luftfartsindustrien. Vi ser frem til at mange flere vil bli med oss på reisen, avslutter Larsen.