• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Havvind: TotalEnergies og Iberdrola går sammen om havvind i Norge

  • Sektor: Energi
  • Dato: november 3, 2021

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind har dannet et konsortium for å delta i anbud for flytende- og bunnfaste havvindprosjekter i Norge, med 4,5GW totalkapasitet fordelt på to lokasjoner i Sør-Norge. Konsortiet vil i sitt tilbud legge til grunn den dokumenterte tekniske ekspertisen til medlemmene innen både bunnfast og flytende havvind, samt sin inngående kunnskap om utfordringene, territoriene og interessentene i Norge. Etter vellykket tildeling vil konsortiet fokusere på å styrke den lokale industrielle kompetansen og sikre en vellykket utvikling av den norske havvindforsyningskjeden.

Investering i energiprosjekter i Norge og Nordsjøen har vært kjernen i TotalEnergies historie i flere tiår, spesielt i utviklingen av offshoreindustrien. Som et globalt multi-energiselskap er TotalEnergies derfor glade for å slå seg sammen med Iberdrola og Norsk Havvind for å utvikle Norges store havvindpotensiale, sier Olivier Terneaud, VP offshore wind i TotalEnergies.

Denne avtalen i Norge passer med Iberdrolas strategi om å befeste sin posisjon som verdens største selskap innen fornybar energi, og bygger videre på tidligere transaksjoner og investeringer i havvind som selskapet har utført de siste årene. Vi ser et godt langsiktig potensial for havvindprosjekter i det norske markedet og er fast bestemt på å styrke kompetansen og forsyningskjeden til havvindindustrien i Nordsjøen, sier David Rowland, direktør for offshore vindutvikling i Iberdrola.

Sammen med våre partnere Iberdrola og TotalEnergies vil vi jobbe hardt for å utvikle den norske havvindindustrien, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser for den norske forsyningskjeden, sier Peder Sortland, daglig leder i Norsk Havvind. Les hele saken på Norsk Havvind sin nyhetsside her.