• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: har ferdigstilt Origo-I (18 MW) i Brasil

  • Sektor: Energi
  • Dato: september 1, 2023

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar kunngjør godkjenningen og oppstarten av solkraftanlegget Origo-I, som er lokalisert i Minas Gerais, Brasil. Dette prosjektet, som består av seks ulike lokasjoner og har en kapasitet på 18 MW. Origo I markerer det første av tre Origo-prosjekter der Norsk Solar opererer som en uavhengig kraftprodusent (IPP) og er ansvarlig for utvikling, finansiering og konstruksjon.

«Dette resultatet markerer det første skrittet i Norsk Solar sin implementering av vår forretningsplan i Brasil,» forteller Torbjørn Elliot Kirkeby-Garstad, daglig leder i Norsk Solar. «Vi gratulerer alle involverte med denne bemerkelsesverdige prestasjonen. Dette er det første prosjektet ut av en raskt voksende prosjektportefølje i Brasil», avslutter Kirkeby-Garstad.

Norsk Solar er fokuserte på det stadig voksende solenergimarkedet for bedrifter og industri i Brasil, som opplever betydelig vekst. «Vi ser betydelige besparelser for familier gjennom denne desentraliserte produksjonsmodellen, spesielt i en tid utfordrende tid med økende strømbehov», forteller Mauro Benedetti, landsjef for Brasil i Norsk Solar. Prosjektet har en langsiktig kraftkjøpsavtale på 25 år med Órigo Energia, og dette vil bidra til stabile inntekter for Norsk Solar. Órigo Energia arbeider også for å demokratisere tilgangen til ren energi i Brasil, spesielt for de mest sårbare i samfunnet.

Origo I-prosjektet har blitt realisert gjennom samarbeidet med GDSolar, en velrenommert aktør innen brasiliansk solenergi med betydelig installert kapasitet. Norsk Solar sin suksess med Origo I markerer en betydningsfull milepæl i selskapets forpliktelse til bærekraftig energiproduksjon og deres mål om å levere ren energi til en mangfoldig kundegruppe i Brasil.