• Fremhevet
  • Investering

Norsk Solar: henter 130 millioner for videre vekst

  • Sektor: Energi
  • Dato: oktober 30, 2020

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar har innhentet 100 millioner kroner i en kombinert gjelds- og enekapitalfinansiering, hvor ytterligere 30 millioner kroner skal hentes inn.

Gjennom emisjonen kommer børsnoterte Aega ASA inn på eiersiden med seks prosent i selskapet for 20 millioner kroner, som priser Norsk Solar i overkant av 300 millioner kroner. Aega er et norsk investeringsselskap som primært eier og opererer solparker i Italia. Norsk Solar har fått til utrolig mye bra siden etableringen i 2017, og vi ser frem til å være med på reisen videre, sier Nils Petter Skaset, daglig leder i Aega.

Norsk Solar har på kort tid blitt en betydelig aktør innen finansiering og bygging av solkraftverk til multinasjonale bedrifter i fremvoksende markeder. I løpet av 2020 forventer selskapet flere prosjekter i bedriftsmarkeder i Sør-øst Asia og Latin Amerika. Stadig lavere utbyggingskostnader gjør at vi kan utkonkurrere tradisjonelle energikilder på pris, samtidig som kundene når sine bærekraftsmål, sier Øyvind L. Vesterdal, daglig leder i Norsk Solar.