• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: kunngjør investeringsbeslutning for Origo II (9 MW) i Brasil

  • Sektor: Energi
  • Dato: juni 18, 2023

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar har nå formelt bekreftet sin investeringsbeslutning i Origo II-prosjektet i Brasil. Dette prosjektet består av tre solkraftanlegg med en samlet kapasitet på 9 MW og utgjør en betydelig del av den tidligere annonserte avtalen på 37 MW som ble inngått med Órigo Energia. Selv om noen godkjenninger knyttet til tilkoblingslayouten fremdeles gjenstår, er selskapet optimistisk med tanke på en rask løsning. Prosjektet, som har en varighet på 25 år, er plassert i Minas Gerais, Brasil, og representerer Norsk Solars dedikasjon til bærekraft og en overgang til ren energi.

«Dette prosjektet representerer en spennende mulighet for å utvide vår portefølje innen fornybar energi og støtte vår visjon om å fremme overgangen til rene og bærekraftige energikilder», forteller Torbjørn Elliot Kirkeby-Garstad, daglig leder i Norsk Solar. «Denne strategiske investeringen understreker vår forpliktelse til å bekjempe klimaendringer og bidrar også betydelig til Origo-prosjektporteføljen på 37 MW. Ved å delta i Origo II-prosjektet, bidrar vi ikke bare til den lokale økonomien, men også til skapelse av arbeidsplasser. Prosjektet vil gi sysselsettingsmuligheter under byggefasen og etablere varige, kvalifiserte arbeidsplasser i driftsperioden», avslutter Kirkeby-Garstad.

Den totale investeringen for prosjektet utgjør 130MNOK og ble nøye vurdert gjennom grundig analyser for å sikre økonomisk bærekraft og miljøvennlighet. Norsk Solar uttrykker sin takknemlighet overfor aksjonærer, partnere og ansatte for deres kontinuerlige støtte i selskapets mål om en grønnere fremtid.