• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: nå bygges Semypolky solkraftverk i Ukraina

  • Sektor: Energi
  • Dato: august 20, 2019

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar har startet byggingen av sitt 9MW solkraftanlegg i landsbyen Semypolky, Ukraina.

Solkraftverket skal bygges og driftes under ledelse av Norsk Solar, og det forventes at anlegget vil levere strøm til nettet i slutten av 2019. Når anlegget er ferdigstilt, vil det levere 11.000 MWh årlig. Den fornybare energien som gis, vil sikre årlige utslippsreduksjoner på omtrent 8 600 tonn CO2 og vil forsyne over 5000 husholdninger med fornybar energi de neste tiårene.

Se TV2 sitt nyhetsinnslag om solkraftverket her.