• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: skal bygge Gharo solkraftverk i Pakistan

  • Sektor: Energi
  • Dato: februar 5, 2019

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

To år etter etableringen av selskapet er Norsk Solar med på et solkraftverk til 400 MNOK, sammen med Harappa Solar fra Pakistan og Windforce fra Sri Lanka.

Den nederlandske finansinstitusjonen stiller med lånefinansiering og kraften er solgt til et nasjonalt strømselskap på en 25-årskontrakt.

I fremvoksende markeder er det mest behov for ny energi, men det innebærer også egne transparens-utfordringer, forklarer daglig leder, Øyvind Vesterdal, i Norsk Solar. Prosjektene har gjerne utfordrende områder, eller høyere risiko for korrupsjon. Det gjør at vi har sterkt søkelys på hvordan vi og våre partnere skal operere i alle våre prosjekter og vi har tilsvarende krav til internasjonale lånefinansieringsinstitusjoner. Les hele artikkelen på Dagens Næringsliv sine nyhetssider her.