• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: skal bygge Semypolky solkraftverk i Ukraina

  • Sektor: Energi
  • Dato: juli 3, 2019

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar skal bygge et solkraftverk på 9 MW i landsbyen Semypolky, nær Brovary i Kiev-regionen. Anlegget vil kunne gi mer en 5000 husstander fornybar energi i løpet av de neste tiårene.

NEFCO samfinansierer byggingen med en låneavtale på 4,35 millioner euro. Vi er veldig glade for å legge til rette for at et norsk selskap, Norsk Solar, kan investere i Ukraina og delta i byggingen av sitt første solkraftverk i landet, sier senior investeringssjef Amund Beitnes i NEFCO. 

Solkraftverket skal bygges og driftes under ledelse av Norsk Solar AS, og det forventes at anlegget vil levere strøm til nettet i slutten av 2019. Når anlegget er ferdigstilt, vil det levere 11.000 MWh årlig. Den fornybare energien som gis, vil sikre årlige utslippsreduksjoner på omtrent 8 600 tonn CO2.