• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: igangsetter utredning for Moldalsknuten vindkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: mars 7, 2023

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Kommunestyret i Sokndal kommune har sagt ja til å utrede Moldalsknuten vindkraftverk. Det er den første kommunen sør for Finnmark som gir klarsignal etter at regjeringen i fjor igjen åpnet for nye vindkraftkonsesjoner.

Vi er glade for at vi nå får muligheten til å utrede prosjektet, sier Magnus Grinde, prosjektleder i Norsk Vind. Vi skal nå med basis i den nye konsesjonsprosessen sørge for å få frem et kunnskapsunderlag om hva et vindkraftprosjekt i dette området vil kunne bety av fordeler og ulemper, avslutter Grinde.

Moldalsknuten vindkraftverk vil kunne ha rundt 7-11 turbiner med en installert effekt på opptil 50 MW, noe som tilsvarer strømforbruket til omlag 10 000 norske husstander. Investeringsanslaget er på 550-650 millioner kroner.

Moldalsknuten vindkraftverk er et prosjekt som er planlagt inntil eksisterende Tellenes vindkraftverk. Dette gjør at man på 3 sider er omringet av turbiner og infrastruktur allerede. I tillegg ligger det i umiddelbar nærhet til Titania-gruver samtidig som det planlegges et nytt næringsområde for blant annet kraftkrevende industri i nærheten.