• Nyheter

Norsk Vind: ny skatteordning vil gi kommunene store inntekter

  • Sektor: Energi
  • Dato: september 27, 2019

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

I Statnett sine prognoser vil Norge måtte øke forbruket av fornybar kraft med 80 TWh for å fullelektrifiseres.
På oppdrag for Norges største private utbygger av landbasert vindkraft, Norsk Vind, har NyAnalyse beregnet hvordan inntektene til vertskommunene av landbasert vindkraft vil påvirkes hvis vindkraftutbyggingen skaleres opp.

Partner og seniorøkonom Villeman Vinje peker på at rapporten viser hvor viktig fornybar kraft kan bli i utviklingen av morgendagens velferdssamfunn, i tillegg til klima-gevinsten. Norge trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene.

Dersom mer av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode kan det bidra til å dempe konfliktnivået. Kommuner vil kunne se vindkraft som en mulighet, ikke en ulempe, sier Villeman Vinje. Han påpeker at Norge har naturgitte forutsetninger for å spille en viktig rolle i omleggingen til fornybar energi.

Les hele repporten fra NyAnalyse her.

Bilde av vindmølletransport