• Fremhevet
  • Nyheter

Sensonomic: sine datasimuleringer skal sikre lån til fattige bønder

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mars 5, 2021

  • Selskap: Sensonomic utvikler programvare for å gjøre globalt landbruk mer profitabelt på en bærekraftig måte. Ved å bruke avanserte simuleringsmetoder kan programvaren finne optimale strategier for tilpasning til en verden i endring.

I samarbeid med den ideelle finansorganisasjonen Opportunity International og den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) skal Sensonomic utvikle en kommersiell tjeneste for lånetilbydere i jordbrukssektoren.

Teknologien kombinerer blant annet data fra bøndenes egen drift med eksterne kilder som vær- og satellittdata fra ESA. Dataene kjøres gjennom millioner av datasimuleringer som gir bøndene mulighet til å forutse avling av jordbruket i rurale strøk, for å tilpasse driften og maksimere verdien av denne, forklarer Anders Gundersen, daglig leder i Sensonomic.

Veldig ofte er bønder i en fattigdomsfelle, også de som driver med «cash crops» som kaffe. De får ikke investert for å komme seg ut av den, ettersom at det er vanskelig for bankene å måle kredittverdigheten, sier Gundersen. Vi skal sørge for at teknologien vår også gjøres om til selvbetjente SaaS-verktøy som gir bankene et bedre beslutningsgrunnlag i sin søken etter flere lånekunder, avslutter Gundersen.