• Fremhevet
  • Nyheter

Solgrid: bygger Norges første industrielle solkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: juli 24, 2022

  • Selskap: Solgrid er et energiselskap som utvikler, finansierer, bygger og drifter solcelleanlegg i nordiske markeder.

Solgrid har prosjektert og utviklet Furuseth Solkraftverk som fikk godkjent konsesjon tidligere i år. Investeringsbeslutningen for Furuseth Solkraftverk er også godkjent og Solgrid er nå klar for å bygge Norges første industrielle solkraftverk.

Furuseth Solkraftverk omfatter 170 mål, som tilsvarer rundt 27 fotballbaner. Det er et bakkemontert solkraftverk som delvis skal bygges i et nedlagt grustak. Solkraftverket bygges i et område av Norge hvor det er stor etterspørsel etter fornybar energi og det er kort vei til eksisterende strømnett. Det er beregnet å levere 6,4 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger. Investeringen i solkraftverket er totalt på rundt 40 millioner, og etter planen vil det stå ferdig i løpet av høsten 2022. 

For kraftselskapene Østfold Energi og Akershus Energi er det viktig å være med å realisere Norges første solkraftverk, og dermed lede an i satsingen på sol i Norge. De to energikonsernene går inn med en eierandel på 40 prosent hver i solkraftverket. Det er viktig å komme raskt i gang med solkraftprosjekter i Norge, forteller Oddmund Kroken, daglig leder i Østfold Energi. Vi er glade for å kunne bidra til utviklingen, sammen med Solgrid og Akershus Energi, avslutter Kroken.

Resterende andeler eies av Solgrid og grunneieren Naas-Bibow. Felles for alle eierne er et sterkt ønske om å bidra til økt produksjon av fornybar energi, både for å sørge for mer strøm der det er behov og for å bidra til å nå klimamålene.