• Fremhevet
  • Nyheter

Solgrid: får konsesjon til å bygge Norges første industrielle solkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: mai 5, 2022

  • Selskap: Solgrid er et energiselskap som utvikler, finansierer, bygger og drifter solcelleanlegg i nordiske markeder.

Furuseth solkraftverk som skal bygges i Stor- Elvdal kommune blir dermed det første norske solkraftverket i industriell skala. Vi er veldig fornøyde med å ha fått konsesjon til dette historiske solkraftverket, sier Kristin Melsnes, daglig leder i Solgrid. 

Solkraftverket omfatter 170 mål og deler av det vil bygges på et nedlagt grustak, såkalt «grått land». Kraftverket vil når det står ferdig levere 6,4 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger. Om alt går etter planen starter byggingen av solkraftverket i august.

Høye kraftpriser er et signal på at det stort behov for mer fornybar produksjon, og solkraft vil spille en stadig viktigere rolle i framtiden, forklarer Melsnes. Høye kraftpriser gjør også at det blir bedre lønnsomhet i prosjektene, som bygges uten statlige subsidier, avslutter Melsnes. 

Solgrid ferdigstilte sitt første solkraftverk i Varberg i Sør-Sverige, som etter en byggeperiode på bare 4,5 måneder, nå leverer fornybar kraft inn på det svenske strømnettet.