• Fremhevet
  • Nyheter

Solgrid: kobler til Norges første storskala solkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: november 22, 2023

  • Selskap: Solgrid er et energiselskap som utvikler, finansierer, bygger og drifter solcelleanlegg i nordiske markeder.

Solgrid har nylig koblet til Norges første storskala solkraftverk, Furuseth Solkraftverk i Stor-Elvdal, til strømnettet. Dette anlegget er ikke bare viktig for landets energimiks, men også for lokal verdiskaping gjennom jobbskaping og inntekter, med grunneieren som en av eierne av kraftverket.

Solkraftverket, som dekker et område på 200 mål, har allerede begynt å produsere strøm etter fullført grunnarbeid. Når hele anlegget står ferdig våren 2024, forventes en årsproduksjon på 6,4 GWh, tilsvarende energibehovet til omtrent 320 norske eneboliger. «For å optimalisere solfangsten, benytter vi tosidige paneler, noe som er særlig gunstig i snørike områder som Østerdalen,» forklarer Kristin Melsnes, daglig leder i Solgrid.

Erfaringene fra Furuseth solkraftverk vil bli verdifulle for Solgrids fremtidige prosjekter. «Dette er nybrottsarbeid gitt norske forhold. Det har vært utfordrende, spesielt med de steinrike grunnforholdene, men nå ser vi lyset i enden av tunnelen,» sier Kristin Melsnes, daglig leder i Solgrid.»Som ‘first movers’ arbeider vi tett med entreprenører og leverandører for å utvikle bærekraftig solkraft i Norge. Med oss har vi solide eiere som tenker langsiktig,» avslutter Melsnes.